NÁŠ TÝM

EDUcentrum je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat inovativní formy a metody vzdělávání a profesního uplatnění založené na spolupráci napříč sektory. V našem týmu jsou zkušení projektoví manažeři a experti v oblasti vzdělávání a výzkumu. Spojuje nás snaha o změnu tradičního úhlu pohledu na vzdělávání a trh práce.

Výroční zpráva za rok 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Naše logo je ke stažení zde.

EDUcentrum, z.ú.
Sídlo: K Lomu 1056, 252 29 Dobřichovice
Kontakt: Thámova 32, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 229 053 41
E-mail: info@educentrum.euMgr. Lenka Doležalová Pavilková
Ředitelka EDUcentra. Zkušená manažerka s pedagogickým vzděláním. Vybudovala jednu z největších jazykových škol v ČR a dlouhodobě se věnuje zvyšování kvality jazykového vzdělávání.

info(at)educentrum.eu


Radka Muchová
Projektová a procesní manažerka s lingvistickým vzděláním získaným studiem Překladatelství a tlumočnictví na FF UK. Připravuje a řídí projekty na národní i mezinárodní úrovni.

radka.muchova(at)educentrum.eu
+420 210 215 363
+420 778 798 363


Tereza Pálková
Projektová manažerka s dlouholetou zkušeností s řízením projektů i jako lektorka (mj. formou zážitkové pedagogiky). Vystudovala filologii na FF UPOL. Specializuje se na aktivní občanství mladých lidí a osvojování anglického jazyka. Pro EDUcentrum aktuálně pracuje na částečný úvazek jako manažerka projektu Překladatelky budoucnosti, krom toho je sama aktivní jako překladatelka (preklady-tereza-palkova.cz).

tereza.palkova(at)educentrum.eu
+420 210 215 366
+420 778 798 366


Magdaléna Hanáčková
Projektová manažerka s dlouholetou zkušeností ve vzdělávání a projektovém managementu. Vystudovala anglickou filologii na FF UPOL a později si doplnila i pedagogické vzdělání. Věnuje se především novým trendům v jazykovém vzdělávání, mediální gramotnosti všech věkových kategorií a vzdělávacím projektům na národní i mezinárodní úrovni. Aktuálně dokončuje projekt Break the Chain a realizuje projekt Fragile Power.

magdalena.hanackova(at)educentrum.eu
+420 210 215 365
+420 778 798 364


Blanka Štefaničová
Projektová metodička. Vystudovala genderová studia na FHS UK a pedagogiku volného času na TUL. Věnuje se dlouhodobě prevenci sexualizovaného a genderově podmíněného násilí, vzdělávání, seberovzoji a podpoře studujících v každém věku. V EDUcentru aktuálně řeší DVPP kurzy a komunikaci s účastnicemi projektu Překladatelky budoucnosti.

blanka.stefanicova(at)educentrum.eu
+420 210 215 365
+420 778 798 365