NEUROANDRAGOGIKA 2017-2019

O projektu

Projekt NEUROANDGAGOGIKA PROTI EXKLUZI koordinuje Społeczna Akademia Nauk z Polska spolu s partnerskými organizacemi z Rakouska, České republiky, Řecka, Velké Británie a Maďarska. Záměrem projektu je představit myšlenku využívání nejnovějších poznatků o neurodidaktice v oblasti vzdělávání dospělých se zaměřením na znevýhodněné skupiny lidí s cílem povzbudit je k tomu, aby byli součástí procesu celoživotního učení. Během realizace projektu shromáždíme, popíšeme a otestujeme nejužitečnější vzdělávací strategie založené na neurovědách, které pomohou dospělým rozvíjet znalosti a dovednosti odpovídající jejich individuální situaci a tím řešit důsledky jejich sociálního a profesního vyloučení.

Hlavní cílové skupiny projektu:

• dospělé osoby ze znevýhodněných skupin, které jsou ohroženy nebo postiženy sociálním vyloučením;
• učitelé, pedagogové, školitelé pracující s dospělými studenty nebo spolupracující s institucemi a organizacemi realizujícími aktivity pro znevýhodněné a další vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním dospělých.

Hlavní výstupy projektu:

• Výcvikový program pro školitele "Neuroandragogika ve vzdělávání dospělých ohrožených vyloučením", včetně přípravy vzdělávacích materiálů.
• Výukové materiály pro znevýhodněné dospělé osoby, rozvíjející jejich dovednosti na podporu efektivního učení s využitím poznatků neuroandragogiky.
• Interaktivní vzdělávací platforma "Neuroandragogika proti exkluzi"
• Publikace: "Neuroandragogika proti exkluzi"

Webová stránka projektu: www.neuroandragogy.eu

Věnujete se vzdělávání dospělých? Zajímá Vás, co je to neuroandragogika a jak Vám může pomoci ve Vaší práci? Pak neváhejte a přijďte na bezplatný kurz 31. 10. a 9. 11. vždy od 8:30 do 11:30 (Meteor Office Centre, Thámova 32, Praha 8).

Přihlásit se můžete vyplněním online dotazníku zde. Pozvánku s více informacemi najdete zde. A pokud se chcete o neuroandragogice dozvědět před samotným kurzem více, mrkněte zde.