Youth Impact+

31/05/2021–30/07/2023

Cílem tohoto projektu z programu Erasmus+ v rámci akce KA205 – Strategic Partnerships for Youth je posílit a podpořit mandát koordinátora EU pro mládež prostřednictvím inovativního nástroje v rámci digitální platformy Youth Impact, který zvýší nadnárodní spolupráci mezi mládežnickými organizacemi, podpoří  spolupráci v rámci „sesterských projektů“ i zapojení a sdílení získaných zkušeností. Digitální nástroj YI bude interaktivní, uživatelsky řízený nástroj, který umožní pracovníkům s mládeží a koordinátorům projektů mládeže kvantifikovat politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a environmentální dopady projektů a programů financovaných z evropských fondů. Rolí Channel Crossings je být jedním z partnerů celého tohoto projektu, na němž jinak spolupracuje celkově sedm partnerských organizací ze šesti evropských zemí.

Cíle projektu:

 • zvýšit uznání práce s mládeží prostřednictvím programů financovaných z evropských fondů v
  celé Evropě na národní úrovni i na úrovni EU;
 • zlepšit spolupráci mezi odvětvími, mimo jiné prostřednictvím mandátu koordinátora EU pro
  mládež, aby se mládež mohla podílet na utváření politik EU;
 • podpořit budování kapacit pracovníků s mládeží a postupů práce s mládeží;
 • posilovat vazby mezi strategickými rozhodnutími, výzkumem a praxí a podporovat lepší
  znalosti o situaci mladých lidí a strategiích v oblasti mládeže;
 • poskytovat informační a datovou základnu, která usnadní začlenění problematiky mládeže do
  všech oblastí strategií EU, které se týkají mladých lidí.

Výsledky projektu:

 • IO1: Digitální nástroj a platforma YouthImpact+
  Jedná se o interaktivní, uživatelsky spravovaný nástroj, který umožňuje pracovníkům s
  mládeží a koordinátorům projektů mládeže kvantifikovat sociální a environmentální dopady
  projektů a programů financovaných z evropských fondů;
 • IO2: Školící e-kurz YouthImpact+
  Interaktivní kurz, v němž se účastníci naučí, jak nástroj a platformu YouthImpact+ používat a
  správně ji začlenit do svých plánovaných nebo stávajících iniciativ a projektů pro mládež.
 • IO3: Společenství praxe YouthImpact+
 • IO4: Zhodnocení nástroje YouthImpact+ a strategická doporučení

Aktivity projektu:

 • Mezinárodní setkání s cílem navrhnout a vyvinout digitální nástroj a platformu;
 • Místní akce, jejichž cílem je povzbudit účastníky k používání platformy a zúčastnit se krátkých
  workshopů zacílených na práci s digitálním nástrojem a platformou YouthImpact+.

Dopad

 • Podpora 200 organizací po celé Evropě, které se podílejí na realizaci projektů a iniciativ v
  oblasti mládeže a v oblasti procesů budování kapacit a postupů práce s mládeží;
 • Podpora zapojení 350 mladých lidí v projektech a programech financovaných z evropských
  fondů.

Aktuálně

Co se nám zatím povedlo a co nás čeká? Podívejte se na naše tiskové zprávy a newslettery:

Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter #3
Newsletter #4
Newsletter #5
Newsletter #6

Tisková zpráva #1
Tisková zpráva #2
Tisková zpráva #3
Tisková zpráva #4
Tisková zpráva #5

Letáčky projektu

Plakátek #1
Plakátek #2
Plakátek #3

Hlavní koordinátor projektu:

Partneři projektu: