DEMOKRATICKÁ ŠKOLA 2020-2022

V tomto projektu vznikla praktická příručka s názvem ROZVÍJÍME DEMOKRATICKOU KULTURU NA ŠKOLÁCH. Tato příručka je zhmotněním naší více než dvouleté práce a poznatků. Byli bychom rádi, kdyby vám sloužila jako jeden ze zdrojů inspirace a byla vám dobrým pomocníkem při realizaci vašich
plánů i změn.

Příručku si zdarma můžete prohlédnout, případně stáhnout zde.

K dispozici je také tištěná verze příručky, kterou vám po předchozí dohodě rádi věnujeme.

Projekt DEMOKRATICKÁ ŠKOLA se zaměřoval na rozvoj demokratické kultury, mediální výchovy a aktivního občanství na středních školách. Cílem projektu bylo podpořit rozvoj demokratické kultury na SŠ prostřednictvím systematického rozvoje kompetencí studentů a profesního rozvoje učitelů v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální výchovy za podpory aktivní spolupráce celé komunity školy. Více o projektu a aktivitách naleznete ZDE.

Projekt byl financován Evropskou unií v operačním programu Praha – pól růstu ČR a byl realizován neziskovou organizací EDUcentrum ve spolupráci se zapojenými středními školami v rozmezí duben 2020 – červen 2022.

demokraticka_skola_logo
EU_struktu_fondy

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

PRO STUDENTY

Besedy s odborníky, projektové dny na témata týkající se dobrovolnictví a mediální výchovy, dobrovolnický den v terénu, sdílení dobré praxe na online platformě, návštěva vybrané demokratické instituce, příprava a realizace celoškolní konference

PRO PEDAGOGY

Tematické workshopy, zapojení se do tvorby a pilotování aktivit zaměřených na demokratickou kulturu, mediální výchovu a pozitivní klima třídy, kontinuální podpora odborníka na rozvoj demokratické kultury (tzv. demokratický průvodce)

PRO KOMUNITU ŠKOLY

Uspořádání celoškolní konference pro širší komunitu školy – vedení, pedagogický sbor, rodiče, studenti z dalších ročníků

PŘÍNOSY A VÝSTUPY PROJEKTU

PRO STUDENTY

Zlepšení klíčových kompetencí k demokratické kultuře s důrazem na aktivní občanství, dobrovolnictví a mediální gramotnost; online platforma představující možnosti, tipy a dobrou praxi dobrovolnictví ve svém okolí i v online prostředí

PRO PEDAGOGY

Podpora rozvoje metodických a didaktických kompetencí potřebných pro rozvoj demokratické kultury na škole; příručka s aktivitami a pracovními listy zaměřenými na demokratickou kulturu a mediální výchovu napříč předměty

PRO KOMUNITU ŠKOLY

Posílení aktivní spolupráce v rámci komunity školy

Do projektu byly zapojeni studenti a učitelé ze 3 pražských středních škol. Projekt přímo podporoval 2 třídy z každé školy a vybrané pedagogy. Součástí projektu bylo i posílení spolupráce v rámce širší komunity školy (vedení, pedagogický sbor, studenti, rodiče).

ZAPOJENÉ ŠKOLY: