COOLSKILLS – Kulturní dědictví jako zdroj moderních kompetencí u mladých lidí

Tématické zaměření projektu: Kreativita a kultura / Sociální podnikání / Sociální inovace / Učení k podnikavosti / Vzdělávání mládeže
Lídr projektu: Foundation for Support of Local Democracy, Małopolska Institute of Local Government and Administration in Kraków – Polsko

Projektoví partneři:
EDUcentrum, z.ú. – Česká republika
Vidzemes Planosanas Regions – Lotyšsko
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie – Polsko

Doba trvání projektu:
Projekt probíhá od 1/4/2021 do 31/3/2023.

Zaměření projektu:

  • podpora klíčových kompetencí skrze kulturu, umění a výuku kulturního dědictví
  • rozvoj kreativity, inovativního myšlení a podnikavosti & společenského aktivismu
  • podpora formálního a neformálního vzdělávání mladých lidí s prvky kultury a kreativního myšlení
  • udržitelný rozvoj a inkluze skrze kulturu a umění

Cílová skupina: mladí lídři – projektoví koordinátoři, koučové, lektoři, členové institucí zodpovědných za zapojení mladých lidí, mladí politici a političtí aktivisté

Hlavní východiska:
Podpora pracovních trhů a zaměstnanosti mladých lidí patří mezi hlavní pilíře programů EU spolu s udržitelným rozvojem a socio-ekonomickým růstem. Evropské země však i přes rozsáhlou podporu programů na podporu pracovních trhů čelí významným překážkám v zaměstnanosti mladých. Nezaměstnanost této sociální skupiny je způsobena strukturálními podmínkami jako je segmentace pracovních trhů či nízká kapacita veřejného sektoru ve vztahu k cílené práci s mladými a nedostatečnými výstupy vzdělávání. Vzdělávání a podpora rozvoje dovedností a kompetencí se stále zaměřuje na tzv. hard skills namísto moderních, globálních soft skills. Abychom posílili roli mladých lidí v dnešním světě, v projektu COOLSKILLS se zaměřujeme na podporu osobního rozvoje skrze kulturní témata a umění a nabízíme nové a inovativní nástroje, které formují soft skills. Skrze kulturní dědictví a jeho poznání podporujeme kreativní myšlení a inovace a posilujeme tak pozici mladých lidí ve vztahu k profesnímu i společenskému životu.

Projektové aktivity:
3 nadnárodní projektová setkání – plánování, evaluace, management
3 vzdělávací setkání – mezinárodní workshopy a školení
3 akce na šíření výsledků

Výstup projektu:
COOLSKILLS vzdělávací set zahrnující kurikulum a online kvízovou aplikaci, který umožní zhodnotit a posílit znalosti a dovednosti (soft skills) u mladých lidí.

COOLSKILLS – cultural heritage as a fountain of modern youth skills

Otevřená aplikace QuizApp Coolskills je dostupná online v Google Play„CoolSkillsApp“ nebo „coolskillsapp“ nebo podobně (důležité – nepoužívejte “cool skills app” – nevyhledá).

Grantová agentura: Foundation for the Development of the Education System – Národní grantová agentura programu Erasmus+ v Polsku, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices