pokus java


O projektu
Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání (INEDU) je centrální projekt KA3 Erasmus + (Podpora pro rerformy). Cílemprojektu je pomoci učitelům a ředitelům mateřských škol a dalších zařízení předškolní péče v oblasti práce s dětmi a rodiči s odlišným kulturním původem a zázemím. Projekt zahrnuje nejen výzkumnou část, ale i praktické testování příkladů dobré praxe v prostředí mateřských škol. Projek probíhá od prosince 2016 do listopadu 2018.

Více informací: lukas.nevrkla @ educentrum.eu

Zúčastněte se fokusní skupiny na téma inkluze dětí z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání (20.6.2017 14.50 – 17.00, Meteor Center, Praha 8 Křižíkova): registrační formulář ZDE
Zaujal vás projekt a máte chuť se do něj zapojit? Rádi s vámi budeme spolupracovat. Kontaktujte nás emailem nebo prostředníctvím formuláře pro zájemce.

1. Průzkum (I-VIII 2017)
Mezinárodní úroveň
Identifikace příkladů dobré praxe ve Velké Británii, Itálii a Švédsku
Úvodním krok projektu představuje identifikace a zhodnocení příkladů dobré praxe inkluzivních opatření v předškolním vzdělávání ve Velké Británii, Itálii a Švédsku. Výsledky šetření poslouží jako východiska pro identifikaci a adaptaci proinkluzivních opatření a nástrojů v ČR, Polsku a dalších zemích zapojených do projektu.
Česká republika
a) Šetření o stavu inkluze dětí s odlišným kulturním zázemím v předškolním vzděláváním v ČR
– Analytické zpracování aktuálního metodického a legislativního rámce (RVP)
– Dotazníkové šetření pro MŠ
– Fokusní skupina s pedagogy a odborníky na předškolní vzdělávání
b) Individuální šetření potřeb mateřských škol se zájmem o adaptaci a testování příkladů dobré praxe
– Individuální shrnutí potřeb konkrétních škol, center, organizací, které se budou chtít zapojit do druhé fáze projektu (vytváření či adaptace proinkluzivních opatření a jejich testování v praxi).
2. Vytváření a testování příkladů dobré praxe (IX 2017 – VI 2017)
a) Vytvářenítváření, adaptace, testování a následné vyhodnocení opatření pro podporu inkluze dětí z odlišného kulturního prostředí
Na základě výsledků průzkumu budou školy moci navrhnout či adaptovat vhodná opatření a začlenit je do běžné školní praxe. Díky projektu mohou pedagogové MŠ získat podporu metodiků EDUcentra (prezenční hospitace) i zahraničních partnerů (online mentoring) (I.P.S. Windmill United Kingdom).
b) Zkušenost s průzkumem, pilotáží a mezinárodní spoluprácí poslouží jako základ pro vytvoření metodick7ch příruček pro mateřské školy a decision makers.

Foundation for the Development of Democracy (Lodž) – Polsko
Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia I.S.I.G. – Itálie
Windmill I.P.S. Pre-Primary School – Velká Británie
Association Center for Intercultural Dialogue (Kumanovo) – Makedonie
Eesti People to People – Estonsko
Gradinita program prelungit perlutere marii – Rumunsko
Gradinita CU Program Prelungit NR. 34 – Rumunsko
Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitetet (Lund) – Švédsko
Predzskole Miejskie nr 152 (Lodž) – Polsko

Partneři se setkali na prvním mezinárodním setkání v Lodži (Polsko) organizovaném koordinátorem. Po seznámení jsme připravili plán následujících kroků v projektu, zejména studijní návštěvy pro učitele mateřských škol ve Windmill Integrated Pre-Primary School v Dungannonu (Spojené království). Studijní návštěva proběhne v květnu 2017.

V květnu 2017 jsme spolu s učiteli z mateřských škol ve Velkém Přítočně a Horních Měcholupech navštívili mateřskou a základní školu Windmill v Dungannonu ve Velké Británii. Prví den pro nás organizátoři připavili několik interaktivních workshopů a prezentací vedených zástupci Britské rady, pracovníky dalších místních škol a metodiky školní podpory místní správy. Druhý den návštěvy jsme strávili přímo na škole, kde jsme se mohli seznámit s metodami i prostředím výuky.
DungannonMeetingMay2017_agenda