DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení učitelé, ředitelé, rodiče i žáci,

velmi děkujeme za Váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci mezinárodního projektu "Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu dětí,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu dětí prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů/učitelek.

Níže naleznete odkazy na jednotlivé dotazníky. Vyplňte prosím vybraný dotazník určený pro Vás (učitel MŠ/ZŠ, ředitel MŠ/ZŠ, rodič dítěte MŠ/ZŠ, žák ZŠ).

Dotazníky pro:

Dotazníky pro:

Možnost další spolupráce:

V rámci projektu proběhne vyškolení vybraných učitelů v ČR či v zahraničí. Zároveň kontinuálně rozvíjíme další partnerství, kde budou mít učitelé možnost bezplatně se účastnit vzdělávacích kurzů a rozvíjet své dovednosti, proto nám neváhejte zanechat svůj emailový kontakt v závěru dotazníku a my Vás po vyhodnocení šetření znovu oslovíme.

Více informací o projektu je k dispozici na: www.strateach.eu
Inspirativní materiály pro rozvoj znalostí nadaných žáků naleznete zde: www.ucebniceclil.cz