STRATLANG 2011-2013

STRATLANG 2011-2013

O projektu
Projekt STRATEGIES FOR ADULT TEACHING REGARDING FOREIGN LANGUAGE (STRALANT) byl dvouletý mezinárodní projekt realizovaný v rámci programu celoživotního vzdělávání LLP. Na projektu spolupracovaly vzdělávací instituce a učitelé cizích jazyků z několik evropských zemí. Naším cílem bylo sdílet zkušenosti a vytvořit nové přístupy k efektivní výuce cizích jazyků se zvláštním ohledem na motivaci studentů a využití jazyka pro mezikulturní komunikaci.

Partneři
Escuela Official de Idiomas de San Javier – Španělsko
Karabuk University Lifelong Training, Application and Research Center – Turecko
North West Academy of English Ltd. – Velká Británie
Escola Profissional de Aveiro – Portugalsko
Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA. S.p. z.o. o. – Polsko

Výstupy
Díky projektu vznikla řada metodických a výukových materiálů, které si můžete prohlédnout a stáhnout z webové stránky projektu: ZDE