SPOLUPRACUJTE S NÁMI

Věříme, že spolupráce mezi různými subjetky a sektory ona národní i mezinárodní úrovni je klíčový krok k řešení nejpalčivějších problém vzdělávacího systému a společnosti obecně. Sdílení know-how a dobré praxe mezi všemi zainteresovanými stranami nejen přispívá k řešení problémů, ale i k vzniku nových přiležitost a vizí.

Za posledních pět let jsme navázali spolupráci s více než 50 mezinárodními organizacemi z různých sektorů napříč celou Evropou (univerzity, školy, podinky, neziskové organizace, výzkumná centra, veřejné instituce, mládežnické asociace etc.) a realizovali projekty v různých oblastech. Máme také síť kontaktů a spolupracujících organizací v České republice.

Hledáte-li partnera pro spolupráci či sdílení dobré praxe, můžeme nabídnout zkušenosti v následujících oblastech:

 • Šíťování a propojování
  Budování spolupráce na mezinárodní úrovni, networking organizací napříč sektory, podpora vzniku nových parnterství.
 • Projektový management na národní i mezinárodní úrovni
  Vyhledávání grantových příležitostí, tvorba projektových žádostí, finanční i věcný management (ERASMUS+, ESF, granty V4)
 • Výzkum a tvorba analýz
  Navrhování, implementace výzkumných řešení, analytické zpracování dat v oblastech: vzdělávání, zaměstnatelnost a trh práce, podpora podnikavosti.
 • Tvorba a realizace vzdělávacích aktivit
  Tvorba a realizace vzdělávacích aktivit na míru (worskhopy, semináře, kurzy) pro pedagogy, studenty, firmy, neziskové organizace, subjekty pracující s mládeží a další
 • Nástroje pro efektivní učení a výuku
  Navrhování, implementace a evaluace interaktivních nástrojů pro další profesní i osobností rozvoj (blende-learningové kurzy, ICT nástroje, metodické materiály atd.)