Překladatelky budoucnosti

Podpora pro ženy-podnikatelky v překladatelství

Naše iniciativa se zaměřuje na podporu žen-podnikatelek v oblasti překladatelství, které jsou ve věku 50 let a více. Tyto ženy mohou do budoucna čelit výzvám spojeným s nižší konkurenceschopností a hrozbou příjmové chudoby v (před)důchodovém věku. Naším cílem je kompenzovat diskriminaci danou genderem a věkem a pomoci této cílové skupině zůstat co nejdéle ekonomicky aktivní.

Realizace projektu:

1. března 2024 až 28. února 2025

Financování:

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Zaměstnanost+, spravovaným MPSV ČR.

Komplexní vzdělávací program

Náš vzdělávací program zahrnuje řadu aktivit, včetně:

  • Vstupní diagnostiky
  • Praktických seminářů zaměřených na finanční gramotnost
  • Koučovacích setkání s interními ambasadorkami
  • Teoretických a praktických workshopů zaměřených na potřeby cílové skupiny
  • Síťování a sdílení zkušeností

Celý vzdělávací program vychází z principů participativního přístupu, což v praxi znamená maximální důraz na potřeby účastnic a jejich aktivní zapojení do nastavení vzdělávacích aktivit.

Workshopy a semináře

Naše workshopy a semináře pokrývají širokou škálu témat, včetně využívání nových IT nástrojů a technologií v podnikání, pokročilé práce s online i offline nástroji, nové aplikace pro zlepšení přístupnosti práce při zhoršení zdravotního stavu, zdravověda a sebepéče při dlouhodobé práci u počítače a další témata definovaná na základě vstupní diagnostiky potřeb.

Síťování a sdílení zkušeností

Kromě toho organizujeme moderované kulaté stoly a poloformální setkání, kde účastnice mohou sdílet své zkušenosti na různá témata, jako je slaďování pracovního a rodinného života, krátkodobý time-management a life-work balance.

První setkání: 25. 4. 2024 14:00–16:00 na adrese Thámova 32, Praha 8-Karlín (budova Meteor B, hned u stanice metra Křižíkova).

Kontakty:

  • Blanka Štefaničová (komunikace s účastnicemi projektu): blanka.stefanicova@educentrum.eu / 778 798 365
  • Tereza Pálková (manažerka projektu): tereza.palkova@educentrum.eu / 778 798 366
  • Jindřiška Pivoňková Rousová (finanční správa projektu)

Více na: http://www.educentrum.eu/cs/nas-tym