DEMOKRATICKÁ ŠKOLA 2020-2022

 

Projekt DEMOKRATICKÁ ŠKOLA se zaměřuje na rozvoj demokratické kultury, mediální výchovy a aktivního občanství na středních školách. Cílem projektu je podpořit rozvoj demokratické kultury na SŠ prostřednictvím systematického rozvoje kompetencí studentů a profesního rozvoje učitelů v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální výchovy za podpory aktivní spolupráce celé komunity školy. Více o projektu a plánovaných aktivitách naleznete ZDE.

Projekt je financován Evropskou unií v operačním programu Praha - pól růstu ČR a je realizován neziskovou organizací EDUcentrum ve spolupráci se zapojenými středními školami v rozmezí duben 2020 - červen 2022.

Demokratická škola

Do projektu jsou zapojeni studenti a učitelé ze 3 pražských středních škol. Projekt přímo podporuje 2 třídy z každé školy a vybrané pedagogy. Součástí projektu je i posílení spolupráce v rámce širší komunity školy (vedení, pedagogický sbor, studenti, rodiče).

Zapojené školy: