COMPASS 2019-2022

COMPASS - Kompetence na podporu podnikavosti mladých lidí

Tematická oblast projektu: Inovace / Podnikavost mladých lioí / Mezinárodní spolupráce
Vedoucí projektu: Nadace pro podporu místní demokracie, Małopolský institut místní správy a samosprávy v Krakově

Partneři projektu:
PEDAL Consulting s.r.o. - Slovensko
EDUcentrum, z.ú.- Česká republika
Fondatsiya za Reforma v Mestnoto Samoupravlenie - Bulharsko

Zaměření projektu:
Projekt je realizován v období od 1. 9.1919 do 31. 8. 2021 a jeho cílem je:
- podpora budování kapacit pracovníků s mládeží a práce s mládeží v oblasti rozvoje podnikání
- podpora vzdělávání mládeže v oblasti podnikání a podpora sociálního podnikání a neziskových aktivit mezi mladými lidmi

Cílová skupina: učitelé, trenéři, školitelé, vedoucí mládeže a klíčoví tvůrci politik odpovědní za politiku mládeže

Hlavní předpoklady projektu:
Projekt využívá myšlenku nástroje Wind Rose k identifikaci klíčových aspektů podnikatelských aktivit mladých lidí
Na základě 4 směrů větrné růžice projekt rozvíjí čtyři hlavní směry:
N - novinky a inovace v podnikání, klíčové kompetence pro moderní ekonomiku
S - nástroje sebehodnocení podporující osobní rozvoj mládeže zaměřené na inovativní podnikání
E - Zkušenosti, osvědčené postupy inovačních podnikatelských aktivit mládeže
W - obsah workshopů, vzdělávací scénáře, učební plány podporující inovativní přístupy mládeže

Výstup projektu - COMPASS Toolkit

Hlavní aktivity projektu:
3 Setkání mezinárodních partnerů - plány, hodnocení, řízení
3 vzdělávací aktivity - mezinárodní workshopy, školení
Propagační aktivity - propagační akce nástrojů v jednotlivých partnerských zemích projektu

Zadavatel: Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému - Národní agentura programu Erasmus+ v Polsku, KA2 - Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, Strategická partnerství pro mládež