BREAK THE CHAIN – Jak na boj s fake news a dezinformacemi

Tématické zaměření projektu: Vzdělávání dospělých / Mediální gramotnost
Lídr projektu: EDUcentrum, z.ú. – Česká republika

Webové strínky projektu: https://www.break-the-chain.eu/

Facebook projektu: https://www.facebook.com/profile. php?id=100077920479913

Twitter projektu: https://twitter.com/breakchain4

Projektoví partneři:
E-Seniors: Initiation des seniors aux NTIC association – Francie
Komicha LTD – Bulharsko
Atermon B.V. – Nizozemsko
Federacion de asociaciones de consumidores y usuarios de los medios (ICMEDIA) – Španělsko
HeartHands Solutions Limited – Kypr

Doba trvání projektu:
Projekt probíhá od 1/12/2021 do 31/4/2024.

Zaměření projektu:

  • zvyšování povědomí o cílených dezinformacích a fake news u dospělých
  • podpora dospělým v rozeznávání fake news a dezinformací v online prostředí a hledání způsobů, jak jim čelit
  • posílení mediální gramotnosti dospělých
  • podpora vzdělavatelů v rozvoji inovativních vzdělávacích přístupů

Cílová skupina: dospělí ve věku 55+, vzdělavatelé a andragogové, školy, výuková a školící centra, nevládní neziskové organizace, výzkumné instituce, novináři

Hlavní východiska:
Internet a sociální média významně ovlivnily způsob, jakým občané přistupují k informacím a zprávám. Dezinformace a fake news se přitom často týkají právě online médií a mediálních prostředků, které mají dopad na veřejný život, demokracii a ovlivňují lidské chování a jednání. Šíření dezinformací a fake news patří mezi hlavní výzvy Evropské unie. Více než třetina respondentů ve výzkumu Eurobarometru se s dezinformacemi setkává denně. Pouze minimum Evropanů však dokáže s naprostou jistotou dezinformace identifikovat. Obyvatelé ve věku 55+ jsou navíc v tomto ohledu zranitelnější ve srovnání s jinými sociálními skupinami. Abychom doplnili a posílili vliv evropských programů na boj proti fake news a dezinformacím, v projektu BREAK THE CHAIN se zaměřujeme na rozvoj a posílení mediální gramotnosti mezi dospělými a podporujeme vzdělavatele a vzdělávací instituce v inovativním přístupu k této tématické oblasti.

Projektové aktivity:
3 nadnárodní projektová setkání – plány, evaluace, management
3 výsledky (výstupy) projektu (viz níže)
6 akcí na šíření výsledků

Výsledky (výstupy) projektu:
(1) Manuál pro lektory a vzdělavatele, (2) Vzdělávací webová aplikace, (3) Online nástroj obsahující reálné scénáře (tzv. dynamický demonstrátor)

Grantová agentura: Dům zahraniční spolupráce – národní grantová agentura programu Erasmus+ v Čerké republice, KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education