BE A MESSENGER 2016

O projektu
Projekt BE A MESSENGER je mezinárodní patrnerství realizované díky grantu Visegrádského fondu. Naším cílem je propojit organizace z Polska, České republiky, Maďarskoa a Slovenska (členové V4) a vytvořit toolkit scénářů a aktivit na téma identita a tolerance. Aktivity pomohou mladým lidem (ve věku 14-17 let) k tomu, aby získali zodpovědnější a otevřenější pohled na společnost a její problémy.

V projektu budeme sdílet zkušenosti a dobrou praxi z členských zemí V4 z oblasti podpory demokracie a tolerance vůči jiným kulturám a individuálním odlišnostem. Zrealizovali jsme školení pro lektory v polské Lodži, která má dlouhou různorodou kulturní hisotrii. Nejužitečnější příklady a ktivity jsme zařadili do sbírky aktivit, kterou lze stáhnout níže.

Partneři
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju - Polsko
EDUcentrum – Česká republika
Milan Simecka Foundation - Slovensko
Cultural View International Association - Maďarsko

Výstupy
1. Workshop o multikulturalismu v Polsku, Lodž
2. Workshop seznamující účastníky s obsahem brožury v jednotlivých zemích
3. Toolkit scénářů, aktivit a metod
4. Blog