DEEDU 2018-2020

O projektu

DIGITÁLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Digital Enviromental Education – DEEDU) je mezinárodní projekt podpořený programem Erasmus+ v rámci Klíčové akce 2: strategická partnerství. Projekt DEEDU je založen na propojení oblastí digitální technologie a environmentální výchovy. Zaměřuje se na podporu mládeže a pracovníků s mládeží skrze zavádění inovativních metod a využívání nejnovějších technologií v oblasti životního prostředí. Cílem projektu je poskytnout praktické nástroje propojující environmentální výchovu a digitální technologie a podpořit aktivní přístup k okolí skrze občanskou vědu.

Chcete se o projektu dozvědět více? Přečtěte si DEEDU brožurku.

Partneři

Digijeunes – Francie (koordinátor)
Horizon Lab – Itálie
Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne “Filtrator” – Polsko
EDUcentrum, z.ú. – Česká republika

Výstupy

Hlavním výstupem projektu je vytvoření 3 praktických vzdělávacích sad, které umožní aktivně poznávat své okolí a řešit problémy týkající se životního prostředí, ať už se jedná o úspory energie či sledování environmentálních parametrů. Vzdělávací sady představí následující oblasti:

  • automatizace domácnosti za účelem snížení spotřeby energie
  • monitorování environmentálních parametrů (kvalita ovzduší apod.) s důrazem na využití poznatků v rámci platforem zaměřených na občanskou vědu
  • technologie v zahradnictví s cílem podpořit kutilství a DIY projekty

Pro více informací kontaktujte Annu Simonovou: anna.simonova@educentrum.eu