Překladatelky budoucnosti

Podpora pro ženy-podnikatelky v překladatelství

Naše iniciativa se zaměřuje na podporu žen-podnikatelek v oblasti překladatelství, které jsou ve věku 50 let a více. Tyto ženy mohou do budoucna čelit výzvám spojeným s nižší konkurenceschopností a hrozbou příjmové chudoby v (před)důchodovém věku. Naším cílem je kompenzovat diskriminaci danou genderem a věkem a pomoci této cílové skupině zůstat co nejdéle ekonomicky aktivní.

Veškerá setkání, workshopy, semináře i koučování jsou pro zapojené ženy bezplatné, podmínkou je pouze jejich aktivní zapojení do projektu (absolvování alespoň 40 hodin podpory).

Realizace projektu:

1. března 2024 až 28. února 2025

Financování a rozpočet:

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Zaměstnanost+, spravovaným MPSV ČR. Celkový rozpočet je 1 686 926 Kč.

Komplexní vzdělávací program

Náš vzdělávací program zahrnuje řadu aktivit, včetně:

  • Vstupní diagnostiky
  • Praktických seminářů zaměřených na finanční gramotnost
  • Koučovacích setkání s interními ambasadorkami
  • Teoretických a praktických workshopů zaměřených na potřeby cílové skupiny
  • Síťování a sdílení zkušeností

Celý vzdělávací program vychází z principů participativního přístupu, což v praxi znamená maximální důraz na potřeby účastnic a jejich aktivní zapojení do nastavení vzdělávacích aktivit.

Workshopy a semináře

Naše workshopy a semináře pokrývají širokou škálu témat, včetně využívání nových IT nástrojů a technologií v podnikání, pokročilé práce s online i offline nástroji, nové aplikace pro zlepšení přístupnosti práce při zhoršení zdravotního stavu, zdravověda a sebepéče při dlouhodobé práci u počítače a další témata definovaná na základě vstupní diagnostiky potřeb.

Síťování a sdílení zkušeností

Kromě toho organizujeme moderované kulaté stoly a poloformální setkání, kde účastnice mohou sdílet své zkušenosti na různá témata, jako je slaďování pracovního a rodinného života, krátkodobý time-management a life-work balance.

Osobní koučink

10 bezplatných osobních setkání pro každou ženu s některou ze dvou zkušených kouček

Setkání:

ÚVODNÍ a DIAGNOSTICKÉ SETKÁNÍ na adrese Thámova 32, Praha 8-Karlín (budova Meteor B, hned u stanice metra Křižíkova) (1 + 3 hodiny)

23.05. 13.00–16.00 WORKSHOP na téma UMĚLÁ INTELIGENCE V PŘEKLADU s PhDr. Tomášem Svobodou, Ph.D., vedoucím Ústavu translatologie FF UK (3 hodiny)

06.06. 16.30–19.30 SÍŤOVACÍ SETKÁNÍ: vzájemné seznámení + téma ONLINE PREZENTACE PŘEKLADATELEK (3 hodiny)

20.06. 14.00–16.00 až 17.00 WORKSHOP na téma FINANČNÍ PŘÍPRAVA NA DŮCHOD s Ing. Pavlem Trendou, CSc. (2 až 3 hodiny podle množství dotazů)

25.07. 14.00–17.00 WORKSHOP na téma CENOTVORBA PRO PŘEKLADATELE/KY s Hannou Marciniak (3 hodiny)

22.08. 16.30–19.30 SÍŤOVACÍ SETKÁNÍ na téma NEZAPOMÍNÁME NA SEBE? (3 hodiny)

12.09. 14.00–17.00 WORKSHOP na téma CAT NÁSTROJE s Kateřinou Středovou (3 hodiny)

17.10. 14.00–16.00 až 17.00 WORKSHOP na téma POKROČILÉ FINANCE PRO PODNIKATELKY s Martinou Nýčovou (2–3 hodiny)

07.11. 14.00–17.00 WORKSHOP na téma ČESKÝ JAZYK PRO POKROČILÉ s Mgr. Klárou Dvořákovou z ÚJČ AV ČR (3 hodiny)

28.11. 14.00–17.00 WORKSHOP na téma POKROČILÝ MS OFFICE A PRÁCE V CLOUDU s PhDr. Tomášem Svobodou, Ph.D., vedoucím Ústavu translatologie FF UK (3 hodiny)

12.12. 16.30–19.30 SÍŤOVACÍ SETKÁNÍ na téma TIPY NA SLOVNÍKY A ZDROJE + Vánoční večírek (3 hodiny)

16.01. 14.00–16.00 až 17.00 WORKSHOP – téma bude upřesněno (2–3 hodiny)

30.01. 15.30–19.30 ZÁVĚREČNÁ DIAGNOSTIKA + SÍŤOVACÍ SETKÁNÍ: Závěrečná evaluace (4 hodiny)

Kontakty:

  • Blanka Štefaničová (komunikace s účastnicemi projektu): blanka.stefanicova(at)educentrum.eu / 778 798 365
  • Tereza Pálková (odborná garantka a manažerka projektu): tereza.palkova(at)educentrum.eu / 778 798 366
  • Jitka Raichová (koučink): Jitka.Raichova(at)seznam.cz (https://cz.linkedin.com/in/jitka-raichov%C3%A1-a6907931)
  • Marie Klusáčková (koučink): marie.klusackova(at)gmail.com (www.marieklusackova.cz)

Více na: http://www.educentrum.eu/cs/nas-tym